ΕΓΓΡΑΦΗ
TAE KWON DO

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TAE KWON DO ΤΟΥ Α.Σ. ΤΑΛΩΣ

ΑΜΕΣΑ

  1. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο μελών του Συλλόγου.
  2. Αίτηση εγγραφής στα Μητρώα Μελών της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.).

ΜΕΤΑΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Προσκόμιση θεωρημένης από ιατρό που κατέχει την καρδιολογική ειδικότητα Κάρτας Υγείας Αθλητή

(Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 3254 Β 8-8-2018) – η θεώρηση της ισχύει για ένα (1) έτος).

  1. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  2. Δύο (πρόσφατες) φωτογραφίες ταυτότητας.

Με την εγγραφή ενός αθλητή στα τμήματα TAEKWONDO του Α.Σ. ΤΑΛΩΣ, του παρέχεται δωρεάν η φόρμα προπόνησης.

EMAIL

talwstkd@gmail.com

PHONE

21 0573 2777

Γιαννιτσών 95, 12131 Περιστέρι Αττικής