Τι είναι το
HAPKIDO-HANKIDO

του Άρη Δελημήτρου

Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

5ο DAN TAE KWON DO – 5ο DAN HAPKIDO-HANKIDO

Το HAPKIDO-HANKIDO είναι ένα στυλ HAPKIDO, που υπάγεται στην INTERNATIONAL HAPKIDO FEDERATION (I.H.F.) με έδρα την Κορέα, το οποίο προήλθε από την πολεμική τέχνη του HAPKIDO και το οποίο έχει τον δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα και φιλοσοφία, που το κάνουν να διαφέρει ριζικά από όλα τα υπόλοιπα στυλ HAPKIDO και το καθιστούν μοναδικό.

Πιο συγκεκριμένα το HAPKIDO-HANKIDO είναι μία αποκλειστικά και μόνο αμυντική πολεμική τέχνη αυτοάμυνας.

Οι τεχνικές του HAPKIDO-HANKIDO είναι εξ’ ολοκλήρου κυκλικές και σαν κύριο χαρακτηριστικό τους έχουν την εναρμόνιση με την κίνηση του επιτιθέμενου αντιπάλου, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο επίθεσης, το βάρος, την ορμή και την κίνηση του αντιπάλου εις βάρος του και με τελικό σκοπό την ρίψη του στο έδαφος, ή την ακινητοποίησή του, ή την πρόσκρουσή του σε κάποιο σταθερό αντικείμενο (τοίχο, αυτοκίνητο, δέντρο, τζαμαρία, κολώνα, κ.ά.), ή την πρόσκρουσή του σε έναν άλλον επιτιθέμενο.
Κύρια χαρακτηριστικά των κυκλικών τεχνικών του HAPKIDO-HANKIDO είναι η απλότητα και η μη εφαρμογή μυϊκής δύναμης κατά την εκτέλεσή τους.

Οι τεχνικές του HAPKIDO-HANKIDO μπορούν, ανάλογα με την βούληση αυτού που τις εφαρμόζει, να επιφέρουν στον αντίπαλο από πολύ μικρές και παροδικές βλάβες (συνηθέστερα), έως πολύ σοβαρές βλάβες. Οι βλάβες αυτές που προξενούνται στον αντίπαλο, δεν προέρχονται από την πλήξη του από χτυπήματα, ή από υπερβολικές και κόντρα στην φυσιολογική τους κάμψη στρεβλώσεις των αρθρώσεων, αλλά κυρίως από την (απόλυτα ελεγχόμενη από τον εκτελεστή της τεχνικής) σφοδρότητα της κρούσης του επιτιθέμενου στο έδαφος, ή της πρόσκρουσης του σε κάποιο σταθερό αντικείμενο, ή σε άλλον επιτιθέμενο.
Ο πόνος που αισθάνεται ο επιτιθέμενος κατά την εκτέλεση αρκετών τεχνικών του HAPKIDO-HANKIDO, δεν είναι αυτοσκοπός για τον εκτελεστή των τεχνικών, αλλά το μέσο με το οποίο θα κατευθύνει αυτός τον επιτιθέμενο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Γενικά τώρα στο HAPKIDO-HANKIDO κινούμαστε πάντα δεύτεροι, αποφεύγοντας με σωστή κίνηση στον χώρο την επίθεση του αντιπάλου και επιδιώκουμε να έχουμε πάντα καλή ισορροπία με σταθερό το κέντρο βάρους, ενώ ταυτόχρονα ο επιτιθέμενος αντίπαλος να βρίσκεται πάντα σε ασταθή ισορροπία με το κέντρο βάρους του να αλλάζει συνεχώς θέση κι όλα αυτά γίνονται με σωστή κίνηση των ποδιών στον χώρο, ικανότητα θεμελιώδη στο HAPKIDO-HANKIDO.

Το HAPKIDO-HANKIDO έχει παραδοσιακό υπόβαθρο σαν καθαρά αμυντική πολεμική τέχνη αυτοάμυνας, αλλά έχει εμφανίσει μέσα στην πάροδο των χρόνων (καθώς εξελίσσεται διαρκώς) μεγάλη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις αυτοάμυνας του σύγχρονου ανθρώπου και έχει πλήρως προσανατολιστεί και εξειδικευτεί σ’ αυτόν τον τομέα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην απλή, πρακτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων αυτοάμυνας που ανακύπτουν καθημερινά στην σύγχρονη κοινωνία, με τον πλέον ενδεδειγμένο κοινωνικά τρόπο, δηλαδή με την χρήση της λιγότερης δυνατής βίας.

  Είναι πραγματικά απίστευτες οι δυνατότητες πειραματισμού και εύρεσης πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων, που προσφέρει ο ιδιαίτερος τρόπος μετακίνησης στον χώρο και οι κυκλικές τεχνικές του HAPKIDO-HANKIDO, απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή κατάσταση αυτοάμυνας.

EMAIL

talwstkd@gmail.com

PHONE

21 0573 2777

Γιαννιτσών 95, 12131 Περιστέρι Αττικής